CE ESTE MATHCAD?

Mathcad este o solutie avansata integrata de matematica si calcul, dedicate efectuarii de calcule matematice, cu aplicabilitate mai ales în tehnică. Mathcad se afla la graniţa dintre limbajele de programare şi programele de calcul tabelar.

 Principalele caracteristici: 

 • posibilitatea de a lucra cu numere şi variabile reale şi complexe [1];
 • permite utilizarea sintaxei folosită în matematică;
 • calculele pot fi efectuate atât simbolic cât şi numeric, putand fi însoţite de texte sau de reprezentări grafice 2D sau 3D multiple;
 • mediu de lucru integrat;
 • acces simultan, in echipe de lucru;
 • calcul vectorial şi matricial;
 • rezolvarea ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii liniare, neliniare şi diferenţiale;
 • rezolvarea ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii cu derivate parţiale;
 • calcul derivaţional şi integral;
 • calcul polynomial;
 • calcul statistic;
 • calcul de optimizare;
 • recunoaşterea diferitelor sisteme de unităţi de măsură (SI, MKS, CGS);
 • livrarea rezultatelor în format zecimal, binar, octal sau hexa-zecimal;
 • interoperabilitate cu alte programe de calcul matematic (Excel, Matlab etc.) [2]
 • crearea animaţiilor;
 • procesare text;
 • crearea librăriilor de funcţii personale;
 • importarea funcţiilor scrise în C sau C++;
 • precizie de calcul este foarte mare ;
 • recunoaşte toate funcţiile trigonometrice, hiperbolice şi exponenţiale;
 • dispune de comenzi speciale pentru programare;
 • accepta transformări Fourier rapide şi inversele lor [3];
 • posibilitatea de a schimba unităţile de măsură şi dimensiunile. 

Structura componentelor programului Matlab [4]

Utilizare:

 • Matematica generală: operații cu matrice și câmpuri de date, operatori relaționali și logici, funcții trigonometrice și alte funcții elementare, funcții Bessel, ß și alte funcții speciale, aritmetica polinomială.
 • Algebra liniară și funcții de matrice: analiza matriceală, logaritmi, exponențiale, determinanți, inverse, sisteme de ecuații liniare, valori proprii, descompuneri dupăvalori singulare, construirea de matrice, operații cu matrice
 • Analiza datelor și transformări Fourier
 • Metode numerice neliniare
 • Programare [4]

Bibliografie:

[1] R. Bădărău, Noţiuni MATHCAD – Aplicaţii, http://mmut.mec.upt.ro/mh/Notiuni_Mathcad.html

[2] S.Ciorian, O. Bologa, B. Ionita, MathCAD - Proiectare interactive. Prelucrarea datelor experimentale obtinute in laborator –

[3] http://mmut.mec.upt.ro/mh/Notiuni_Mathcad.html

[4] http://www.shiva.pub.ro/PDF/TRA/L1_Introducere_in_Matlab.pdf