CE ESTE SOLID WORKS?

 SolidWorks este un pachet de programe de modelare geometrica tridimensionala (3D) destinat în principal pentru automatizarea proiectarii mecanice.

Principalele caracteristici: 

 • Cuprinde toate facilitatile importante ale unui pachet de programe pentru proiectarea asistata de calculator;
 • Dispune de un nucleu geometric propriu, având modulul de desenare integrat;
 • Strategia de modelare are ca punct de pornire proiectarea bazata pe caracteristicile constructiv-tehnologice ale reperelor, continuând cu realizarea ansamblurilor, cotarea functionala si generarea semi-automata a desenelor de executie;
 • Contine instrumente dedicate diferitelor domenii industriale.
 • Contine facilitati de modelare a ansamblurilor ce permit stabilirea de suprafete de referinta pen­tru montaj, introducerea constrângerilor geometrice ca baza de pozitionare a compo­nen­telor, reprezentarea desfasurata a ansamblului, detectarea zonelor de interferenta între componente si modificarea pieselor în context [1];
 • Posibilitati de reorganizare a ansamblurilor pe nivele de subansamble;
 • Include posibilitati de identificare si definire automata a relatiilor de asambla­re si a suprafetelor conjugate, precum si analiza variantelor posibile de asamblare;
 • Generarea rapida, direct din modelul tridimensional, a documentatiei 2D formata din vederi, sectiuni, detalii cote, tolerante, elemente de text, tabel de componenta si liste de materiale;
 • Documentatia este într-o corespondenta permanenta cu modelul geometric, astfel încât orice modificare operata în model se reflecta automat în documentatia 2D;
 • Crearea de desene 2D si actualizarea lor automată cu o acuratețe de 100%.
 • În domeniul modelarii suprafetelor se pot genera forme complexe;
 • Posibilitati de creare a prototipurilor virtuale și simularea fenomenele înainte ca produsul să fie implementat [2].

 

 Bibliografie:

[1] http://www.scritub.com/stiinta/informatica/INTRODUCERE-IN-SOLID-WORKS91812219.php

[2] https://www.3dcadvegra.com/de-ce-solidworks/