PIESĂ ELEMENTARĂ, ALTERNATIVA CAD ŞI CAE

Acest studiu de caz include un exemplu foarte simplu de piesă construită în sistem CAD, programul SolidWorks. Studiul atrage atenţia că, în cazul în care numai desenul (Fig. 1) sau chiar şi piesa reală se construieşte din segmente ca în Fig. 1, la transformarea în desen şi model (geometria) CAD, aceste segmente de suprafaţă trebuie unite, mai mult sau mai puţin perfect.

Fig. 1 Piesă componentă a unui ansamblu de remorcă transportatoare de instalaţie de irigaţie.

În caz contrar, dacă segmentele de volum rămân distanţate sau chiar dacă se unesc numai geometric la frontiere, modelul CAE nu va lucra la analiza structurală. Piesa se poate face dintr-o singură bucată de metal, dar, spre a aplica forţele (100 N) pe suprafaţa limitată în Fig. 3, suprafaţa exterioară trebuie spartă şi atunci, dacă se sparge şi volumul piesei, înainte de rulare volumele trebuie lipite.

Pe de altă parte, dacă piesa se construieşte din mai multe bucăţi, atunci la transformare în model CAE, aceste volume trebuie lipite într-un mod cât mai apropiat de realitate. Este de bănuit că bucăţile de piesă se vor suda şi atunci lipirea se va face într-un mod care să sugereze sudura, dacă această piesă este foarte importantă, în caz contrar putându-se lipi cu command bonding.

Tabelul 1 Datele materialului piesei.

Tabelul 2 Date despre discretizare.

Mesh type

Solid Mesh

Mesher Used:

Standard mesh

Automatic Transition:

Off

Include Mesh Auto Loops:

Off

Jacobian points

4 Points

Element Size

3.32377 mm

Tolerance

0.166189 mm

Mesh Quality

High

Total Nodes

13270

Total Elements

7815

Maximum Aspect Ratio

3.242

% of elements with Aspect Ratio < 3

100

% of elements with Aspect Ratio > 10

0

% of distorted elements(Jacobian)

0

Time to complete mesh(hh;mm;ss):

00:00:02

Computer name:

INMA-2348C35B0B

Fig. 2 Discretizarea piesei aşa cum se vede pe o parte din frontiera acesteia.

 

   

Fig. 3 Încărcarea (100 N, cu săgeţi mari portocalii, uniform repartizată în valoare totală de 100 N) şi condiţiile la frontieră (încastrare, săgeţi mici verzi).

Fig. 4 Distribuţia câmpului de deplasare relativă rezultantă în piesa rezemată şi încărcată ca în Fig. 29.

   

Fig. 5 Distribuţia câmpului de deformaţie specifică echivalentă pe o parte din frontiera piesei.

Fig. 6 Distribuţia câmpului de tensiune echivalentă pe o parte din frontiera piesei.