SUBANSAMBLU CAD NEPREGĂTIT PENTRU ANALIZA DE SIMULARE

În acest studiu de caz se prezintă un subansamblu frecvent ȋntalnit la mijloacele de transport articulate, remorcile agricole, utilaje agricole tractate. Aceste subansamble sunt dimensionate cu un coeficient de siguranță mare dată fiind importanța lor deosebită pentru siguranța mijlocului de transport și a ȋntregului trafic de pe drumul pe care acest mijloc de transport se deplasează (ȋn vecinătatea relativ mare sau mică a acestuia, funcție de viteza de deplasare și gabarit).

Fig. 1 Subansamblu al proțapului unei remorci purtătoare a unei instalații de irigație.

Subansamblul este format din două componente: ochetul și un suport cu profil U. Ochetul are o parte cilindrică, repezentată în interiorul suportului cu profil U și partea toroidală cu rolul principal în articularea remorcii la tractor.

 În Fig. 2 și Fig. 3 se observă că, cel puțin la rezoluția imaginii, contactul dintre cele două componente ale subansamblului se reduce la o generatoare a părții cilindrice a ochetului, linie pe care acest cilindrul este tangent la planul orizontal interior al profilului U.

 Scopul acestui studiu de caz este acela de a expune modul în care poate decurge analiza structurală (simularea), în cazul în care transformarea modelului CAD în model CAE nu s-a făcut sau nici nu a fost plănuită, necunoscându-se consecinţele folosirii unui model CAD nepregătit pentru analiza structurală în acest tip de analiză.

Fig. 2 Vedere a subansamblului din care se observă contactul sumar dintre partea cilindrică a ochetului și placa de fund a suprtului ȋn U al subansamblului.

Fig. 3 Vedere a subansamblului din care se observă că pereții laterali ai suportului ȋn U nu ating partea cilindrică a ochetului.

Fig. 4 La discretizare, modulul de simulare prin metoda elementelor finire al programului SolidWorks sesizează cel puțin o interferență a componentelor ansamblului ochet 50-1/Piulita M45-1.

Fig. 5 Mesajul programului după cererea utilizatorului de căutare a interferenței.